Malmö Makerspace

Medlemskap

Malmö Makerspace kommer att införa medlemsavgift igen. Kostnaden är 150kr i månaden. Betalar man för sex månader kostar det 750 kr. Ta kontakt med en volontär för att få hjälp att registrera dig som medlem när du kommer till Makerspacet. Om du inte har Swish måste du ta med dig jämna kontanter.

Som medlem i makerspacet får du använda alla våra lokalerna and maskiner inom Malmö Makerspace.

Du ska följa våra medlemsregler och vi ber dig att besöka en introduktionskurs till varje verkstad du ska använda. Vi försöker erbjuda tillräckligt många introduktionskurser till alla våra medlemmar.


Du är alltid välkommna at passar förbi Makerspacet under våra öppetiderna för att få ett bättre översikt och förståelse. Öppet dörr- inget behov att anmäla dig!


Det enklaste sättet att nå oss är att skicka ett meddelande på Facebook / Instagram. Om du inte har Facebook eller Instagram kan du skicka ett mail till info@malmomakerspace.se


Membership

Malmö Makerspace is going to start charging a membership fee again. The monthly cost is 150 SEK. You pay for six months upfront then you'll pay 750 SEK. Ask a volunteer for help to sign up when you come to our Makerspace. If you do not have Swish, you need to bring the exact amount in cash.

With the membership at Malmö Makerspace, you get access to all our machines and facilities.

Make sure to attend an introduction workshop on every machine before you are starting to use them. We try to provide plenty of introductory workshops to every member as needed.


You are always welcome to pop into the Makerspace during our opening times to get an overview and better understanding. Open doors - no need to sign up!


If you want to contact us, the best and quickest way is to write to us on Facebook / Instagram. If you don’t have Facebook or Instagram, you can send us an email at
info@malmomakerspace.se